Tämä on Hojo-Matkat Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 10.09.2018.
Viimeisin muutos 27.11.2018.

Rekisterinpitäjä
Nimi: Hojo-Matkat Oy
Y-tunnus: 2215093-1
Osoite: Joensuunkatu 36
Postinumero: 83500
Postitoimipaikka: Outokumpu
Puhelinnumero: 0400 666 637
Sähköpostiosoite: myynti@hojo-matkat.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö sekä tietosuojavastaava
Yritys: Hojo-Matkat Oy
Nimi: Kirsi Veijalainen
Y-tunnus: 2215093-1
Osoite: Joensuunkatu 36
Postinumero: 83500
Postitoimipaikka: Outokumpu
Puhelinnumero: 0400 666 637
Sähköpostiosoite: myynti@hojo-matkat.fi

Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään:Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakkaan sekä Hojo-Matkojen välinen asiakassuhde.

Asiakasrekisteriin tallennetaan toimeksiantoihin välttämättömästi liittyvät henkilötiedot; nimi, osoitetiedot, syntymäaika sekä puhelinnumero. Tietoja voidaan hyödyntää välttämättömästi varaukseen liittyvissä toimenpiteissä joita ovat esimerkiksi majoituksen tai hytin varaaminen matkan ajalle. Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa; asiakassuhteen sekä varauksien hoitaminen. Asiakasrekisteriä ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella sekä asiakkaan antamalla toimeksiannolla (verkkosivujen kautta tehty varaus).

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri  voi sisältää joitain tai kaikkia seuraavaksi mainittuja tietoja jotka ovat välttämättömiä asiakassuhteen ylläpitämiseksi; nimi, tehtävänimike, henkilötunnus, asiakasnumero, kieli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä muut tarpeelliset yhteystiedot, rekisteröityä mahdollisesti koskevaa vakuutusta ja vastaavia seikkoja koskevia tietoja, palvelujen ostoon, varauksiin ja maksuihin liittyviä tietoja, muistiinpanoja, tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde.

Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kunnes voidaan katsoa asiakassuhteen päättyneen asiakkaan sekä Hojo-Matkojen välillä. Tämän lisäksi Hojo-Matkoilla on oikeus säilyttää asiakastietoja kirjanpitolain vaatiman ajan sekä vähintään 10 vuoden ajan.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja:Rekisteröidyltä itseltään, rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumatViranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Evästetietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Evästeiden (cookies) käyttö
Tietoyhteiskuntakaaren 205 § mukaan evästeiden tai muiden palvelun käyttöä kuvaavien tietojen tallentaminen käyttäjän päätelaitteelle ja näiden tietojen käyttö on sallittua palveluntarjoajalle, jos käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa ja palveluntarjoaja antaa käyttäjälle ymmärrettävät ja kattavat tiedot tallentamisen tai käytön tarkoituksesta.

Mikä on eväste?
Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Vain tekstitiedoston tallentanut sivusto pystyy lukemaan evästeen, joten kukaan muu ei pääse evästeen sisältämään tietoon käsiksi. Tekstitiedosto ei ole haitallinen. Evästeiden käyttö edellyttää aina käyttäjän suostumuksen.

Evästeiden hyväksyminen
Käyttämällä tätä verkkosivustoa hyväksyt, että keräämme tietoa verkkosivuilla käynnistänne. Keräämme evästeiden avulla sivuston kävijätilastoja ja analysoimme tietoja. Tavoitteenamme on kehittää sivustomme laatua ja sisältöjä käyttäjälähtöisesti. Tiedot auttavat meitä parantamaan sivujen suorituskykyä.

Verkkosivumme käyttää Google Analytics seurantaohjelmaa. Google Analytics käyttää evästeitä, jolloin verkkosivulla käynnistä muodostunut tieto siirtyy ja tallentuu Googleen. Analyticsin käyttöehtojen mukaisesti Google ei yhdistä muodostuneita tietoja tai rekisteröityjä IP-osoitteita mihinkään muuhun Googlessa säilytettävään tietoon. Osa palvelimista saattaa sijaita Euroopan Unionin ulkopuolella, jolloin niihin sovelletaan paikallista tietosuojalainsäädäntöä.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisterin suojaus
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.